Извештај о пословању и годишњи обрачун за 2023. годину
План рада Академије за школску 2023-2024. годину
Финансијски план за 2024. годину
Завршни рачун Академије струковних студија Шумадија за 2022. годину
Извештај о пословању и годишњем обрачуну за 2022. годину
Финансијски план за 2023. годину
Измењени Финансијски план за 2023. годину
Одлука о другој измени и допуни Финансијског плана набавки за 2023. годину
Измењени Финансијски план за 2023. годину (друга измена)
Трећа измена Плана јавнох набавки за 2023. годину
Четврта измена и допуна Финансијског плана за 2023. годину

Извештај о раду за 2022. / 2023. годину
Треће измена и допуна финансијског плана за 2022. годину
Друга измена Финансијског плана за 2022. годину
План рада за школску 2022/2023
Извештај о раду за школску 2021/2022
План интегритета за трећи циклус 2021-2024.
Друга измена Плана јавнох набавки за 2022. годину
Измењени и допуњени Финансијски план за 2022. годину

Финансијски план Академије за 2022. годину

Финансијски план Академије за 2021. годину

Биланс стања на дан 31.12.2020.

План рада Академије Шумадија за шк. 2021/2022. годину

Извештај о рада Академије Шумадија за шк. 2020/2021. годину годину

Програм рада за школску 2020/2021

Финансијски извештај – Завршни рачун Академије за 2021. годину

Извештај о пословању и годишњем обрачуну Академије за 2021. годину