Измене конкурса за упис

Измене конкурса за упис на основне и мастер студије. Измена конкурса за упис на основне студије Измена конкурса за упис на мастер студије

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2022/2023. годину: УПУТСТВО ПРЕПОРУКА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ПРИСТУПНИХ ПРЕДАВАЊА

 Дана 22.06.2022. године (среда) са почетком у 12 часова  одржаће се приступно предавање кандидата за избор у звање предавача за ужу стручну област Технологија флуидне технике на Академији струковних студија Шумадија, Одсек Трстеник. Тема приступног предавања: Губици струјне енергије  на локалним отпорима и успутни губици у хидрауличким компонентама хидрауличких система. Место одржавања приступног предавања:  просторије […]

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА

Конкурс за упис у прву годину студија студената Академије струковних студија Шумадија Крагујевац Конкурс за упис на основне студије Конкурс за упис на специјалистичке студије Конкурс за упис на мастер студије Одлука о расписивању конкурса за упис студената Одлука о утврђивању броја студената за упис

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ – ИЗБОРИ

Обавештавају се студенти Академије да су расписани редовни избори за чланове Студентског парламента Академије струковних студија Шумадија у Крагујевцу. Избори за чланoве Студентског парламента Академије струковних студија Шумадија одржаће се 19. априла 2022. године у времену од 9 до 14 часова. У састав Студентског парламента Академије струковних студија Шумадија бира се 19 чланова представника студената […]

ИНТЕРНИ КОНКУРС за упис по дуалном моделу

ИHTEPHИ KOHKYPCза упис студената на модул студијског програма по дуалном моделу студија за школску 2021/2022. годину Детаљније о конкурсу

Академија стурковних студија Шумадија партнер „Visual Paradigm“

Šumadija Academy of professional studies is an Academic Partner of Visual Paradigm, and is granted the use of Visual Paradigm’s online UML tool and BPMN editor for educational use.