Одсек Аранђеловац

Лабораторија за општу Хемију
Лабораторија за испитивање вина, алкохолних пића и хране
Лабораторија за неорганску хемију
Лабораторија за Физику
Рачунарска лабораторија 1
Рачунарска лабораторија 2

Одсек Крушевац

Лабораторија за заштиту животне средине и заштиту на раду
Рачунарска лабораторија 1
Рачунарска лабораторија 2
Лабораторија за физику
Лабораторија за прехрамбену технологију и заштиту животне средине
Лабораторија за фармацеутске технологије и органску хемију
Лабораторија за општу, неорганску и аналитичку хемију

Одсек Крагујевац

Канцеларија за међународну сарадњу: шеф канцеларије – Невена Банковић

Центар за стручно оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасне робе (ADR): координатор центра – др Предраг Ралевић