OДСЕК Аранђеловац

Бр. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ НИВО СТУДИЈА
1 Туристичко пословање  мастер струковне
2 Инжењерство заштите животне средине мастер струковне

OДСЕК Крагујевац

Бр.СТУДИЈСКИ ПРОГРАМНИВО СТУДИЈА
1Друмски саобраћајмастер струковне

OДСЕК Трстеник

Бр.СТУДИЈСКИ ПРОГРАМНИВО СТУДИЈА
1Информационе технологијемастер струковне