Катедра је наставно-стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије из исте или сродних ужих научних, уметничких, односно стручних области.

На Академији постоје следеће катедре:

 • Катедра за информационе технологије
  шеф катедре је  др Милица Туфегџић, професор струковних студија
 • Катедра за друмски саобраћај
    шеф катедре је  др Марко Маслаћ, професор струковних студија
 • Катедра за машинско и индустријско инжењерство
    шеф катедре је  др Марина Карић, професор струковних студија
 • Катедра за технологију и заштиту животне и радне средине
    шеф катедре је  др Милица Ђековић Шевић, професор струковних студија
 • Катедра за примењену економију, предузетништво и менаџмент
  шеф катедре је  др Сара Станић  Јовановић, предавач
 • Катедра за општеобразовне предмете и вештине
  шеф катедре је  др Невена Банковић, наставник страног језика