OДСЕК Крагујевац

Бр. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ НИВО СТУДИЈА
1 Управљање друмским саобраћајем специјалистичке струковне
2 Информационе технологије и системи специјалистичке струковне
3 Инжењерска екологија специјалистичке струковне