Представници запослених:

 • др Владета Јевремовић, председник Савета
 • др Никола Радивојевић
 • др Иван Петровић
 • др Марко Маслаћ
 • Радмила Ђорђевић
 • др Мирослав Марковић
 • Немања Филиповић
 • Јелена Јоксић
 • Снежана Милојевић
 • др Бранимир Милосављевић
 • Марија Мојсиловић
 • Александра Врбничанин

Представници оснивача:

 • Дарко Ђорић, заменик председника Савета
 • проф. др Милан Коцић
 • Иван Ступић
 • Александар Весовић
 • др Босиљка Сребро
 • Љубинко Мијаиловић

Представници студената:

 • Милица Лукић
 • Стефан Јолдић
 • Кристина Југовић