Академијa
Струковних
Студија
Шумадија


Одсек Крагујевац

сајт одсека  

Академијa
Струковних
Студија
Шумадија


Одсек Аранђеловац

сајт одсека  

Академијa
Струковних
Студија
Шумадија


Одсек Трстеник

сајт одсека  

Академијa
Струковних
Студија
Шумадија


Одсек Крушевац

сајт одсека  

Обавештења

О Академији

Академија струковних студија Шумадија је државна високошколска установа основана крајем 2019. године обједињавањем четири високе техничке школе из четири различита града: Крагујевца, Аранђеловца, Трстеника и Крушевца, које су основане крајем 1950-их и почетком 1960-их, што Академију струковних студија Шумадија чини модерном институцијом са дугом традицијом у образовању.

 

Данас Академија Шумадија нуди студијске програме из области техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких и уметничких наука, што чини животну средину интердисциплинарнијом.

 

Један од циљева Академије Шумадија је да интензивира сарадњу са Привредном комором Србије и компанијама које раде у Централној Србији а континуираном сарадњом прилагођава своје студијске програме потребама тржишта рада.

ДЕТАЉНИЈЕ О  АКАДЕМИЈИ  

Наше Катедре

Катедра за информационе технологије

→Информатика (КГ)
→Информац. технологије (АР)
→Информац. технологије (ТС)
→Информатика и рачунарство (КШ)
→Информац.  технологије – мастер (ТС)

Катедра за друмски саобраћај

→Друмски саобраћај (КГ)
→Друмски саобраћај (ТС)
→Друмски  саобраћај – мастер (КГ)

Катедра за машинско и индустријско инжењерство

→Привредно инжењерство – машинство (КГ)
→Хидраулика и пнеуматика (ТС)
→Производне технологије (ТС)
→Хидраулика,  пнеуматика  и  производни  процеси – специјалистичке (ТС)

Катедра за технологију

→Технологија хране и гастрономија (АР)
→Прехрамбена технологија (КШ)
→Фармацеутска технологија (КШ)

Катедра за заштиту животне и радне средине

→Заштита животне и радне средине (АР)
→Заштита животне средине (КШ)
→Заштита на раду (КШ)
→Управљање отпадом – специјалистичке (АР)
→Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије – специјалистичке (АР)
→Инжењерство заштите животне средине – мастер (АР)

Катедра за примењену економију, предузетништво и менаџмент

→Менаџмент у туризму и угоститељству (АР)
→Примењена економија и предузетништво (АР)

Катедра за општеобразовне предмете и вештине

Катедра за уметност и дизајн

→Графички дизајн (АР)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КАТЕДРИ  

Зашто Академија струковних студија Шумадија?

Могућност међународне размене студената (ERASMUS програм)

Повезујемо Вас са највећим светским
компанијама.

Државна високошколска установа – добар избор – инжењерски.

Uni-branding-mockup

Колегијум Академије

Реч председника Академије: