Увид јавности

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ИЗВЕШТАЈА НА УВИД ЈАВНОСТИ
Дана  11. априла 2024. године  ставља се на  увид јавности Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног предавача  за ужу стручну област: Технологија флуидне технике, заведен под дел. бројем 438 од 10. априла 2024. године. Увид јавности у Извештај траје 30 дана од дана објављивања.
ИЗВЕШТАЈ

Дана 20.02.2024. године ставља се на увид јавности Извештај Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног предавача за ужу стручну, односно уметничку област: Дигитални дизајн, објављеном 05.01.2024. године у “Службеном гласнику РС“, број  1/2024.  Извештај је на увиду јавности 30 дана, у периоду  од 20.02.2024. године до 21.03.2024. године, у ком периоду се може извршити и увид у документацију кандидата у Секретаријату Академије, Крагујевац, Косовска 8.
ИЗВЕШТАЈ
Дана 05.02.2024. године ставља се на увид јавности Извештај Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног предавача за ужу стручну област: Машинство и инжењеринг, објављеном 29. 12.2023. године у “Службеном гласнику РС“, број  119/2023.  Извештај је на увиду јавности 30 дана, у периоду  од 06.02.2024. године до 07.03.2024. године, у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Академије, Крагујевац, Косовска 8.
ИЗВЕШТАЈ
Ставља се на увид јавности Извештај Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор у звање сарадника у настави за ужу стручну област Микробиологија  и заштита животне средине, за рад у Одсеку Аранђелобвац . Извештај ће бити на увиду јавности  15 дана,
у периоду  од 10. јануара 2024. године до 25. јануара 2024. године.
ИЗВЕШТАЈ
Ставља се на увид јавности Извештај Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор у звање надставника страног језика, ужа стручна област Страни језик, за рад у Одсеку Крагујевац . Извештај ће бити на увиду јавности  30 дана, у периоду  од 07. децембра 2023. године до 08. јануара 2024. године.
ИЗВЕШТАЈ
Ставља се на увид јавности Извештај Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор у звање предавача за ужу стручну област: Машинско инжењерство  са 50% радног времена. Извештај је на увиду јавности  30 дана, у периоду  од 03. новембра 2023. године до 04.  дцецембра 2023. године.
ИЗВЕШТАЈ
Ставља се на увид јавности Извештај Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор у звање сарадника у настави за ужу стручну област: Технологија саобраћаја. Извештај је на увиду јавности  15 дана, у периоду  од 03. новембра 2023. године до 20. новембра 2023. године.
ИЗВЕШТАЈ
Ставља се на увид јавности Извештај Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор у звање наставника вештина за ужу стручну област Производња и операције. Извештај је на увиду јавности  30 дана, у периоду  од 18. октобра 2023. године до 17. новембра 2023. године.
ИЗВЕШТАЈ
Ставља се на увид јавности Извештај Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор у звање сарадника у настави за уже стручне области: Рачунари и пројектовање и Рачунарске технологије. Извештај је на увиду јавности  15 дана, у периоду  од 04. октобра 2023. године до 19. октобра 2023. године.
ИЗВЕШТАЈ
Дана  26. јуна 2023. године ставља се на увид јавности Извештај Комисије о  кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор у звање наставника наставника страног језика за ужу стручну област: Страни језик-Енглески језик, број 833 од  26. јуна 2023. године, по  конкурсу објављеном у “Службеном гласнику РС“, број 44/2029 дана 31. маја 2022. године.  Извештај ће бити на увиду јавности  30 дана, у периоду  од 26. јуна 2023. године до 26. јула 2023. године.
ИЗВЕШТАЈ
Дана 05, јуна 2023. године с
тавља се на увид јавности Извештај Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор у звање асистента за ужу стручну област Менаџмент  и организација предузећа. Извештај ће бити на увиду јавности  15 дана, у периоду  од 05. до 20. јуна 2023. године.
ИЗВЕШТАЈ
АСИСТЕНТ ЗА УЖУ СТРУЧНУ ОБЛАСТ МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Дана 27. марта 2023. године ставља се на увид јавности Извештај Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног асистента за ужу стручну област Машинско инжењерство, објављеном дана 24. фебруара 2023. године у “Службеном гласнику РС“, број 15/2023. Извештај Комисије биће на увиду јавности  15 дана, у периоду  од 27. марта 2023. године закључно са 11. априлом 2023. године.
ИЗВЕШТАЈ
Дана 07. фебруара 2023. године ставља се на увид јавности Извештај Комисије о  кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор у звање сарадника у настави за ужу стручну област Менаџмент и организација предузећа.  Извештај ће бити на увиду јавности  15 дана, у периоду  од 08. фебруара 2023. године закључно са 22. фебруаром 2023. године.
ИЗВЕШТАЈ
Дана  20. јануара 2023. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног предавача за ужу стручну област: Микробиологија и заштита животне средине, дел. број 65 од 20. јануара 2023. године.
Увид јавности у Извештај Комисије траје 30 дана  од дана објављивања на интернет страници Академије струковних студија Шумадија.
ИЗВЕШТАЈ
Дана 26. октобра 2022. године ставља се на увид јавности Извештај Комисије о  кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање сарадника у настави за ужу стручну област Информационе технологије, објављеном дана 23. септембра 2022. године у “Службеном гласнику РС“, број 109/2022,  са предлогом за избор у звање сарадника, број 1147 од  26. октобра 2022. године.  Ивештај ће бити на увиду јавности од 26. октобра 2022. године закључно са 10. новембром 2022. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Академије, Крагујевац, Косовска 8. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Одсека Аранђеловац преко Секретаријата Академије, у периоду од 26. октобра 2022. године до 10. новембра 2022. године.
ИЗВЕШТАЈ
Дана 26. октобра 2022. године ставља се на увид јавности Извештај Комисије о  кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање сарадника у настави за ужу стручну област Информационе технологије, објављеном дана 23. септембра 2022. године у “Службеном гласнику РС“, број 109/2022,  са предлогом за избор у звање сарадника, број 1148 од  26. октобра 2022. године.  Ивештај ће бити на увиду јавности од 26. октобра 2022. године закључно са 10. новембром 2022. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Академије, Крагујевац, Косовска 8. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Одсека Аранђеловац преко Секретаријата Академије, у периоду од 26. октобра 2022. године до 10. новембра 2022. године.
ИЗВЕШТАЈ
Дана 06. октобра 2022. године ставља се на увид јавности
Извештај Комисије о  кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање сарадника у настави за ужу стручну област Информационе технологије, објављеном дана 23. септембра 2022. године у “Службеном гласнику РС“, број 109/2022, са предлогом за избор у звање сарадника број 1041 од  06. октобра 2022. године.  Извештај ће бити на увиду јавности од 06. октобра 2022. године закључно са 21. октобром 2022. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Академије, Крагујевац, Косовска 8. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Одсека Трстеник преко Секретаријата Академије, у периоду од 06. октобра 2022. године закључно са 21. октобром 2022. године.
ИЗВЕШТАЈ
Дана 06. октобра 2022. године ставља се на увид јавности Извештај Комисије о  кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање сарадника у настави за уже стручне области: Рачунари и пројектовање и Рачунарске технологије, објављеном дана 23. септембра 2022. године у “Службеном гласнику РС“, број 109/2022,  са предлогом за избор у звање сарадника број 1040 од  06. октобра 2022. године.  Извештај ће бити на увиду јавности од 06. октобра 2022. године закључно са 21. октобром 2022. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Академије, Крагујевац, Косовска 8. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Одсека Крагујевац преко Секретаријата Академије, у периоду од 06. октобра 2022. године закључно са 21. октобром 2022. године.
ИЗВЕШТАЈ
Дана 03. октобра 2022. године ставља се на увид јавности
Извештај Комисије о  кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање асистента за ужу стручну област: Информационе технологије број 991 од  03. октобра 2022. године. Извештај ће бити на увиду јавности  15 дана, у периоду  од 03. октобра 2022. године закључно са 18. октобром 2022. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Академије, Крагујевац, Косовска 8. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Одсека Трстеник преко Секретаријата Академије, у периоду од 03. октобра 2022. године закључно са 18. октобром 2022. године.
ИЗВЕШТАЈ
Дана 03. октобра 2022. године ставља се на увид јавности Извештај Комисије о  кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање предавача за ужу стручну област: Mатематика и програмирање број 992 од  03. октобра 2022. године. Извештај ће бити на увиду јавности   30 дана, у периоду  од 03. октобра 2022. године закључно са 02. новембром 2022. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Академије, Крагујевац, Косовска 8. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већуАкадемије струковних студија Шумадија преко Секретаријата Академије, у периоду од 03. октобра 2022. године закључно са 02. новембром 2022. године.
ИЗВЕШТАЈ
Дана  06. јула 2022. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног предавача за ужу стручну област: Технологија флуидне технике, дел. број 741 од  06. јула 2022. године.
Увид јавности у Извештај Комисије траје 30 дана  од дана објављивања на интернет страници Академије струковних студија Шумадија.
Извештај
Дана  04. јула 2022. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног професора струковних студија за ужу стручну област: Хемијско инжењерство и инжењерство заштите животне средине, дел. број 717 од  04. јула 2022. године.
Увид јавности у Извештај Комисије траје 30 дана  од дана објављивања на интернет страници Академије струковних студија Шумадија.
Извештај
Дана  29. јуна 2022. године  ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног предавача за ужу стручну област  Туризам, дел. број 689 од  28.06.2022. године.
Увид јавности у Извештај траје 30 дана  од дана објављивања на интернет страници Академије струковних студија Шумадија.
Извештај
Дана  27. јуна 2022. године  ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног предавача за ужу стручну област  Инжењерство заштите животне средине и санитарно инжењерство, дел. број 677 од  24.06.2022. године.
Увид јавности у Извештај траје 30 дана  од дана објављивања на интернет страници Академије струковних студија Шумадија.
Извештај
Дана  27. маја 2022. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног професора струковних студија за ужу стручну област Менаџмент и организација, дел. број 561/2022-01 од  27.05.2022. године. Увид јавности  у извештај траје 30 дана.
Извештај
Дана  27. маја 2022. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног професора струковних студија за ужу стручну област Машинство и инжењеринг, дел. број 560/2022-01 од  27.05.2022. године. Увид јавности  у извештај траје 30 дана.
Дана 10. маја 2022. године  ставља се на увид јавности Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног сарадника у настави за ужу стручну Менаџмент и организација предузећа, заведен под дел. бројем 422/2022-01 од  10.05.2022. године. Извештај ће бити на увиду јавности 15 дана, путем интернет странице Академије струковних студија Шумадија.
ИзвештајДана 07. априла 2022. године стављен је на увид јавности Извештај Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног асистента за ужу стручну Организација и технологија саобраћаја, заведен под дел. бројем 212/2022-05 од 07.04.2022. године. Извештај ће бити на увиду јавности 15 дана, на интернет страници Академије струковних студија Шумадија и у Секретаријату Академије, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу.
ИзвештајДана  20. децембра 2021. године стављају се на увид јавности следећи извештаји:

  • Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног предавача за ужу стручну област: Производне технологије  и заснивање радног односа на одређено време од пет година са пуним радним временом, за рад у Одсеку Трстеник, заведен под дел. бројем 1436 од 20. децембра 2021. године,
  • Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног професора струковних  студија за ужу стручну област: Математика и рачунарство  и заснивање радног односа на неодређено време са пуним радним временом, за рад у Одсеку Трстеник, заведен под дел. бројем 1437 од 20. децембра 2021. године.
    Дашић Предраг      Гавриловић Снежана

Дана  05. новембра 2021. године ставља се на увид  јавности Извештај  Комисије о кандидатима пријављеним на конкурс за избор једног наставника у звању професор струковних студија  за ужу стручну област Машинство и индустријски менаџмент,  за рад у Одсеку Крушевац са пуним радним временом на неодређено време,  заведен под дел. бројем 1293 од 05. новембра 2021. године. Извештај ће бити  на увиду јавности 30 дана у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и интернет страници Академије струковних студија Шумадија.
Извештај
Дана 08.10.2021. године ставља се на увид јавности
Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног сарадника у настави за уже стручне области:  Рачунари и пројектовање и Рачунарске технологије, заведен под дел. бројем 1143 од 08.10.2021. године. Увид јавности у Извештај Комисије траје 15 дана од дана објављивања.
Извештај
Дана  28. септембра 2021. године  ставља се на  увид јавности Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног наставника страног језика  за ужу стручну област: Страни језик-енглески  и заснивање радног односа са пуним радним временом на одређено време, за рад у Одсеку Крушевац, заведен под дел. бројем 1037 од 24. септембра 2021. године. Увид јавности у Извештај траје 30 дана од дана објављивања.
Дана 23. септембра 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор мр Бранка Грубића у звање предавач за ужу стручну област  Математика-информатика, за рад у Одсеку Крушевац, дел. број 1034 од 22. септембра 2021. године. Увид јавности у извештај траје 30 дана од дана објављивања.
ИзвештајДана 23. августа 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног професора струковних студија за ужу стручну област Mенаџмент информационих система за рад у Одсеку Крушевац, заведен под дел. бројем 787 од 23. августа 2021. године. Увид јавности у Извештај Комисије траје 30 дана.
Извештај
Дана  22. јула 2021. године  ставља се на увид јавности Извештај  о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног наставника у звање предавач за уже стручне области:  Инжењерство заштите животне средине и санитарно инжењерство и Хемијско инжењерство и инжењерство заштите животне средине, бр. 758 од  22. јула 2021. године. Увид јавности у извештај траје 30 дана, рачунајући  од дана објављивања.
Извештај
Дана 06. јула 2021. године ставља се на увид јавности Извештај о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног наставника страног језика за ужу стручну области Страни језик-шпански са 25% од пуног радног времена, заведен под дел. бројем 692 од 05. јула 2021. године. Извештај ће бити на увиду јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и на интернет страници Академије струковних студија Шумадија.
ИзвештајДана 30. јуна 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног асистента за уже стручне области:  Математика и програмирање и Операциона истраживања, за рад у Одсеку Крагујевац, бр. 669 од 29. јуна 2021. године. Увид јавности у Извештај ће трајати15 дана, рачунајући од дана објављивања.
Извештај
Дана 20. маја 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звање професор струковних студија за уже стручне области: Математика-информатика и Електротехника рачунарства, бр. 527 од  19. маја 2021. године. Извештај се ставља на увид 30 дана од дана објављивања.
Извештај