Увид јавности

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ИЗВЕШТАЈА НА УВИД ЈАВНОСТИ
Дана  06. јула 2022. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног предавача за ужу стручну област: Технологија флуидне технике, дел. број 741 од  06. јула 2022. године.
Увид јавности у Извештај Комисије траје 30 дана  од дана објављивања на интернет страници Академије струковних студија Шумадија.
Извештај

Дана  04. јула 2022. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног професора струковних студија за ужу стручну област: Хемијско инжењерство и инжењерство заштите животне средине, дел. број 717 од  04. јула 2022. године.
Увид јавности у Извештај Комисије траје 30 дана  од дана објављивања на интернет страници Академије струковних студија Шумадија.
Извештај
Дана  29. јуна 2022. године  ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног предавача за ужу стручну област  Туризам, дел. број 689 од  28.06.2022. године.
Увид јавности у Извештај траје 30 дана  од дана објављивања на интернет страници Академије струковних студија Шумадија.
Извештај
Дана  27. јуна 2022. године  ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног предавача за ужу стручну област  Инжењерство заштите животне средине и санитарно инжењерство, дел. број 677 од  24.06.2022. године.
Увид јавности у Извештај траје 30 дана  од дана објављивања на интернет страници Академије струковних студија Шумадија.
Извештај
Дана  27. маја 2022. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног професора струковних студија за ужу стручну област Менаџмент и организација, дел. број 561/2022-01 од  27.05.2022. године. Увид јавности  у извештај траје 30 дана.
Извештај
Дана  27. маја 2022. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног професора струковних студија за ужу стручну област Машинство и инжењеринг, дел. број 560/2022-01 од  27.05.2022. године. Увид јавности  у извештај траје 30 дана.
Дана 10. маја 2022. године  ставља се на увид јавности Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног сарадника у настави за ужу стручну Менаџмент и организација предузећа, заведен под дел. бројем 422/2022-01 од  10.05.2022. године. Извештај ће бити на увиду јавности 15 дана, путем интернет странице Академије струковних студија Шумадија.
ИзвештајДана 07. априла 2022. године стављен је на увид јавности Извештај Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног асистента за ужу стручну Организација и технологија саобраћаја, заведен под дел. бројем 212/2022-05 од 07.04.2022. године. Извештај ће бити на увиду јавности 15 дана, на интернет страници Академије струковних студија Шумадија и у Секретаријату Академије, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу.
ИзвештајДана  20. децембра 2021. године стављају се на увид јавности следећи извештаји:

  • Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног предавача за ужу стручну област: Производне технологије  и заснивање радног односа на одређено време од пет година са пуним радним временом, за рад у Одсеку Трстеник, заведен под дел. бројем 1436 од 20. децембра 2021. године,
  • Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор једног професора струковних  студија за ужу стручну област: Математика и рачунарство  и заснивање радног односа на неодређено време са пуним радним временом, за рад у Одсеку Трстеник, заведен под дел. бројем 1437 од 20. децембра 2021. године.
    Дашић Предраг      Гавриловић Снежана

Дана  05. новембра 2021. године ставља се на увид  јавности Извештај  Комисије о кандидатима пријављеним на конкурс за избор једног наставника у звању професор струковних студија  за ужу стручну област Машинство и индустријски менаџмент,  за рад у Одсеку Крушевац са пуним радним временом на неодређено време,  заведен под дел. бројем 1293 од 05. новембра 2021. године. Извештај ће бити  на увиду јавности 30 дана у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и интернет страници Академије струковних студија Шумадија.
Извештај
Дана 08.10.2021. године ставља се на увид јавности
Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног сарадника у настави за уже стручне области:  Рачунари и пројектовање и Рачунарске технологије, заведен под дел. бројем 1143 од 08.10.2021. године. Увид јавности у Извештај Комисије траје 15 дана од дана објављивања.
Извештај
Дана  28. септембра 2021. године  ставља се на  увид јавности Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног наставника страног језика  за ужу стручну област: Страни језик-енглески  и заснивање радног односа са пуним радним временом на одређено време, за рад у Одсеку Крушевац, заведен под дел. бројем 1037 од 24. септембра 2021. године. Увид јавности у Извештај траје 30 дана од дана објављивања.
Дана 23. септембра 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс, са предлогом за избор мр Бранка Грубића у звање предавач за ужу стручну област  Математика-информатика, за рад у Одсеку Крушевац, дел. број 1034 од 22. септембра 2021. године. Увид јавности у извештај траје 30 дана од дана објављивања.
ИзвештајДана 23. августа 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног професора струковних студија за ужу стручну област Mенаџмент информационих система за рад у Одсеку Крушевац, заведен под дел. бројем 787 од 23. августа 2021. године. Увид јавности у Извештај Комисије траје 30 дана.
Извештај
Дана  22. јула 2021. године  ставља се на увид јавности Извештај  о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног наставника у звање предавач за уже стручне области:  Инжењерство заштите животне средине и санитарно инжењерство и Хемијско инжењерство и инжењерство заштите животне средине, бр. 758 од  22. јула 2021. године. Увид јавности у извештај траје 30 дана, рачунајући  од дана објављивања.
Извештај
Дана 06. јула 2021. године ставља се на увид јавности Извештај о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног наставника страног језика за ужу стручну области Страни језик-шпански са 25% од пуног радног времена, заведен под дел. бројем 692 од 05. јула 2021. године. Извештај ће бити на увиду јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и на интернет страници Академије струковних студија Шумадија.
ИзвештајДана 30. јуна 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног асистента за уже стручне области:  Математика и програмирање и Операциона истраживања, за рад у Одсеку Крагујевац, бр. 669 од 29. јуна 2021. године. Увид јавности у Извештај ће трајати  15 дана, рачунајући од дана објављивања.
Извештај
Дана 20. маја 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звање професор струковних студија за уже стручне области: Математика-информатика и Електротехника рачунарства, бр. 527 од  19. маја 2021. године. Извештај се ставља на увид 30 дана од дана објављивања.
Извештај