др Ана Дукић помоћник председника Академије за наставу и акредитацију

др Ана Дукић
помоћник председника Академије за наставу и акредитацију

2004. године је завршила Еконoмски факултет у Крагујевцу.

Магистрирала је 2009. године на истом факултету на смеру менаџмент и организација предузећа.

Докторирала је 2014. године на Економском факултету Универзитета у Нишу на смеру пословно управљање и понела звање доктора економских наука.

Своју професионалну каријеру најпре је започела 2005. године у Економско-угоститељској школи „Слободан Минић“ у Аранђеловцу као професор економске групе предмета. Убрзо затим, почиње да ради на Високој технолошкој школи у Аранђеловцу као професор струковних студија. Исте године, априла месеца, именована је за помоћника директора за наставу. Руководилац одсека Аранђеловац је постала 2020. године.  Аутор је уџбеника Менаџмент-процес, пракса и принципи, као и више научних и стручних радова.

На одсеку Аранђеловац као професор струковних студија предаје економске предмете.