др Александар Мишковић професор струковних студија

др Александар Мишковић
професор струковних студија

Још током студија на Машинском факултету у Крагујевцу, где је стекао стручно звање дипломирани машински инжењер, показивао је велико интересовање за рачунарске науке. У јануару 2020. године, на Департману за последипломске студије, Универзитета Сингидунум Београд, студијски програм Напредни системи заштите је одбранио докторску дисертацију и стекао научно звање доктор наука – рачунарске науке.

Своју професионалну каријеру започео је новембра 2006. године у Високој техничкој школи струковних студија Крагујевац као Стручни сарадник (асистент у настави за информатичку групу предмета и систем администратор). Од фебруара 2009. године запослен је на неодређено радно време у Високој техничкој школи струковних студија Крагујевац као Стручни сарадник (асистент у настави за информатичку групу предмета и систем инжењер информационих система и технологија).

У периоду од шк. 2007/2008. године, закључно са шк. 2019/2020. годином, без прекида, ангажован је у настави на Високој техничкој школи струковних студија у Крагујевцу. У наведеном периоду држао је наставу на студијском програму Информатика, на предметима: Увод у програмирање, Објектно оријентисано програмирање, Програмски језици, Базе података, Пројектовање апликација база података, Примена рачунара, Познавање производних процеса, Рачунарске мреже и Рачунарска графика.

Од октобра 2020. године ради као професор струковних студија на Академији Шумадија, Одсек Крагујевац, катедра за Информационе технологије.

Упоредо са обављањем наставних активности од новембра 2006. до јануара 2021. године, радио је на пословима систем инжењера информационих система и технологија.

У 2013. години биран је за заменика председника Савета Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу, до истека мандата. У више наврата је био руководилац тима за промоцију Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу. У 2016. години именован је за координатора радне групе за израду и спровођење Плана интегритета, а у 2017. именован је као лице које је одговорно да прати спровођење Плана интегритета.

Био је члан синдикалне организације Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу од заснивања радног односа, а од 2015. године је у два мандата именован, као представник синдикалне организације Школе, за члана Одбора делатности високог образовања Синдиката образовања Србије. Од стране синдикалне организације Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу 2018. године, до гашења исте, изабран је за председника синдикалне организације Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу.

Од 2015. године, до гашења Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу именован је за руководиоца пројекта: „ECDL тест центар“. У 2019. години на Високој техничкој школи струковних студија у Крагујевцу, ангажован је на пословима реализатора Пројекта за преквалификацију у ИТ сектору „Србија на дохват руке – дигитална трансформација за развој“, под покровитељством Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Републике Србије и Програма Уједињених нација за развој у Србији (UNDP – United Nations Development Programme).

У јануару 2021. године именован је на Академији Шумадија за руководиоца одсека Крагујевац.

Објавио је преко 20 научно-стручних радова.