Дуално образовање на АССШ

Дуално образовање на АССШ

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ НА АКАДЕМИЈИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА

Академија струковних студија Шумадија од школске 2021/2022. године почиње да реализује дуалног модела студија у Одсеку Крагујевац.

Дуални модел реализације наставе је новина у високом образовању и уводи се са циљем унапређења квалитета образовања и стицања савремених компетенција, односно са циљем сублимације знања, вештина, способности и ставова путем учења кроз рад. Учење кроз рад омогућава студентима да усвајају практична, применљива знања и вештине у реалном радном окружењу. Студенти, који се определе за овај начин студирања, теорију ће учити у учионицама и амфитеатрима Академије, а практичне вештине ће стицати код послодавца са којим Академија има потписан уговор о дуалном моделу студија. За студенте је дуални модел студија значајан јер уче кроз рад, припремају се за посао у струци и за то добијају новчану надокнаду, а послодавци добијају обучене и спремне младе кандидате.

Руководећи се потребом  да се високо струковно образовање прилагоди потребама привреде за одређеним кадровима, Академија техничких струковних студија Шумадија надоградила је већ акредитовани студијски програм из области машинства доношењем модула “Привредно инжењерство-машинство-дуални модел студија“ који предвиђа да студенти учење кроз рад започињу од другог семестра.

Планирано је да се следеће школске године на дуални модел студија у Одсеку Крагујевац  упише 10 студената који ће учење кроз рад реализовати у компанијама/привредним друштвима: АММ Manufacturing d.o.o Крагујевац, Unior Components d.o.o.  Крагујевац и  Енергетика д.о.о. Крагујевац.  Ово значи да ће на модулу  “Привредно инжењерство-машинство-дуални модел студија“ студенти остварити 450 теоријских часова на Академији и 450 часова кроз рад у компанији где ће бити распоређени по години. Упис студената вршиће се на основу интерног конкурса за прелазак са класичног модела на дуални модел студија, најкасније до почетка другог (летњег) семестра школске 2021/2022. године. Студент уписан на дуални модел студија имаће академског ментора и ментора код послодавца у компанији, уз кога ће стицати адекватне квалификације за даљи професионални и лични развој.