Конференција о роботици и нано-технологији

Конференција о роботици и нано-технологији

Академија струковних студија Шумадија укључена је као су-организатор конференције „Young science – robotics and nano-technology оf modern mechanical engineering“, 14-15 априла 2021. године у Краматорску, Украјна.
Сви наставници и студенти Академије могу да објаве рад без котизације.