Уговор са RICO TRAINING CENTRE

Уговор са RICO TRAINING CENTRE

У Крагујевцу, 11. марта 2021 потписан је уговор о сарадњи Академије струковних студија Шумадија, одесек Крагујевац и RICO TRAINING CENTRE BEOGRAD, у присуству председника Академије Шумадија, др Милана Ђорђевића проф.с.с. и директора RICO TRAINING CENTRE BEOGRAD, др Боже Илића дипл.инг