др Ђорђе Михаиловић професор струковних студија

др Ђорђе Михаиловић
професор струковних студија

Ђорђе Михаиловић је рођен у Аранђеловцу 28.05.1981 године, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Факултету организационих наука у Београду. Од дипломирања (2005.) започео је рад у СО Аранђеловац, недуго потом ради као руководилац канцеларије за „Локални економски развој Шумадије и Поморавља„ при општини Аранђеловац где је, за кратко време, постао аутор седам значајних развојних пројеката.

 

Од 2007. године ради као сарадник на Високој технолошкој школи у Аранђеловцу. Након одбране магистарске тезе 2008. године изабран је у звање предавача у области рачунарских наукa. Од јануара 2011. године радио је као помоћник директора за наставу на Високој школи у Аранђеловцу.

 

Докторску тезу на Факултету организационих наука Универизитета у Београду одбранио је у јуну 2012.године. Недуго затим стиче звање професора струковних студија на Високој технолошкој школи у Аранђеловцу.

 

У октобру 2012. Год. изабран је од стране Савета школе, већином гласова, за директора Високе технолошке школе у Аранђеловцу. У тренутку када је изабран, постао је најмлађи директор једне високообразовне установе у Србији. Након успешног периода руковођења, 2020. Год. постао је помоћник председника ново-формиране Академије Шумадија.