др Зоран Пуношевац професор струковних студија

др Зоран Пуношевац
професор струковних студија

Каријеру је започео у Трајал корпорацији 1985 године, где је  до 2007.године обављао неколико руководећих функција (директор техничке робе, руководилац производње фабрике заштитних средстава, директор сектора производње. руководилац оделења продаје гумено техничке робе, директор фабрике заштитних средстава, шеф продаје гумено техничке робе и металних производа, сарадник генералног директора за техничка питања, директор Трајал трговине и заменик комерцијалног директора)

Добитник је прве награде Крушевца за иновације 1993. године. Био је активан члан у појединим професионалним удружењима као што су: председник заједнице ученика Техничког школског центра (1974/1975), председник Универзитетског савеза за физичку културу Ниш (1979-1981), секретар универзитетске конференције Савеза социјалистичке омладине Ниша (1981/1982), потпредседник Уније послодаваца Србије; члан радне групе за измену закона и подзаконских прописа из области безбедности и здравља на раду,  члан Савета за безбедност на раду при Министарству рада и социјалне политике, члан Надзорног одбора Републичког ПИО фонда.

Био је оцењивач за награду Регионалне привредне коморе Ваљево и  дугогодишњи оцењивач за Националну награду за пословну изврсност „Оскар квалитета“. Сада је проверавач и консултант за системе ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 45001, ИСО 50001. Учесник је у изради Акта о процени ризика у многим организацијама. Реализовао је већи број предавања за послодавце и запослене широм Србије. Учествовао је на више међународних Темпус пројеката

Тренутно поред професорског позива обавља и  функцију Председника Асоцијације за квалитет и стандардизацију Србије,  Председника Уније послодаваца Србије – послодавци Крушевца,  члан савета Акредитационог тела Србије.

Од 2007 године је радио као професор на Високој пословној школи струковних студија „проф.др Радомир Бојковић“, а од  2016 године прелази на Високу техничко технолошку школу струковних студија Крушевац која се од 2019.године налази у саставу Академије струковних студија Шумадија. Обављао је функцију руководиоца Одсека Крушевац, а  од јуна 2020.године именован је на  функцију помоћника председника Академије струковних студија Шумадија за развој и сарадњу са привредом.

Објавио је више од 80 научних радова из области квалитета, безбедности и здравља на раду, предузетништва и организационог понашања како на домаћим тако и иностраним конференцијама.