КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНТА

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНТА

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА
за мобилност студената у сврху обављања стручне праксе у установама, институцијама, компанијама и другим организацијама у Еразмус+ програмским земљама

Текст конкурса
Упутство за припрему документације
Контакт особе
Обрада података о личности
Накнада трошкова за лица са инвалидитетом
Пријавни докумет
Сагласност студенти СМТ