Ерасмус+ предавање професора на Свеучилишту Сјевер

Ерасмус+ предавање професора на Свеучилишту Сјевер

У периоду од 21. до 25. новембра, професор Милан Ђорђевић је одржао позивно предавање на свеучилишту Сјевер у оквиру пројекта међународне размене Еразмус+. На СЦ Вараждин и СЦ Копривница студентима и професорима одржао је предавање из индустријске логистике (интралогистике) чиме је представљен процес пројектовања логистике у једној компанији из аутомобилске индустрије. Том приликом је договорено и проширење међународне сарадње које ће се односити на мобилност студената али и наставног и ненаставног особља.