Измене конкурса за упис на основне и мастер студије.

Измена конкурса за упис на основне студије
Измена конкурса за упис на мастер студије

 

Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2022/2023. годину:
УПУТСТВО
ПРЕПОРУКА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Конкурс за упис у прву годину студија студената Академије струковних студија Шумадија Крагујевац

Конкурс за упис на основне студије
Конкурс за упис на специјалистичке студије
Конкурс за упис на мастер студије

Одлука о расписивању конкурса за упис студената
Одлука о утврђивању броја студената за упис

 

Конкурс за упис студената у прву годину основних струковних студија за школску 2021/2022. годину

Конкурс за упис студената у прву годину мастер струковних студија за школску 2021/2022. годину

Стручно упутство за упис студената