СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА УПИС СТУДЕНАТА

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2022/2023. годину:
УПУТСТВО
ПРЕПОРУКА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА