Приступно предавање

Приступно предавање

Дана 30.10.2023.године са почетком у 11 часова, на Академији струковних студија Шумадија, Одсек Трстеник, одржаће се приступно предавање кандидата за избор у звање предавача за ужу стручну област Машинско инжењерство.
ДЕТАЉНИЈЕ