ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ПРИСТУПНИХ ПРЕДАВАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ПРИСТУПНИХ ПРЕДАВАЊА

  1.  Дана 22.06.2022. године (среда) са почетком у 12 часова  одржаће се приступно предавање кандидата за избор у звање предавача за ужу стручну област Технологија флуидне технике на Академији струковних студија Шумадија, Одсек Трстеник.

    Тема приступног предавања: Губици струјне енергије  на локалним отпорима и успутни губици у хидрауличким компонентама хидрауличких система.

    Место одржавања приступног предавања:  просторије Одсека Трстеник,  Радоја Крстића 19 у Трстенику.

    Кандидат: мр Зоран Главчић.

  2. Дана 14.06.2022. године (уторак) са почетком у 10 часова одржаће се приступно предавање кандидата за избор у звање предавача за ужу стручну област Инжењерство заштите животне средине и санитарно инжењерство на Академији струковних студија Шумадија, Одсек Аранђеловац.

Тема приступног предавања је: Утицај чинилаца спољашње средине на раст микроорганизама.

Место одржавања приступног предавања:  просторије Одсека Аранђеловац, Јосифа Панчића 11 у Аранђеловцу.

Кандидат: специјалиста Јелена Лазаревић.

 

  1. Дана 14.06.2022. године (уторак) са почетком у 11 часова одржаће се приступно предавање кандидата за избор у звање професора струковних студија за ужу стручну област Хемијско инжењерство и инжењерство заштите животне средине на Академији струковних студија Шумадија, Одсек Аранђеловац.

Тема приступног предавања је: Валоризација индустријског отпада.

Место одржавања приступног предавања:  просторије Одсека Аранђеловац, Јосифа Панчића 11 у Аранђеловцу.

Кандидат: др Тијана Ивановић.

 

 

  1. Дана 21.06.2022. године (уторак) са почетком у 11 часова одржаће се приступно предавање кандидата за избор у звање предавача за ужу стручну област Туризам на Академији струковних студија Шумадија, Одсек Аранђеловац.

Тема приступног предавања је: Пословање туристичких агенција.

Место одржавања приступног предавања:  просторије Одсека Аранђеловац, Јосифа Панчића 11 у Аранђеловцу.

Кандидат: др Сара Станић Јовановић.