АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА

Трг тополиваца 4, пошт. фах 173, 34000 Крагујевац
Матични број: 17923013
ПИБ: 111829807
Текући рачун: 840-2148660-89
Тел. 034/300-990, тел./факс: 034/335-213
e-mail adresa: office@asss.edu.rs racunovodstvo@asss.edu.rs

ОДСЕК КРАГУЈЕВАЦ

Косовска 8, 34000 Крагујевац
Тел. 034/381 – 418   и 034/335 – 213
e-mail adresa:  officekg@asss.edu.rs studentska.sluzbakg@asss.edu.rs

ОДСЕК АРАНЂЕЛОВАЦ

Јосифа Панчића 11, 34300 Аранђеловац
Тел. 034/6701-820 и 034/6712-264
e-mail adresa:  officear@asss.edu.rs studentska.sluzbaar@asss.edu.rs

ОДСЕК ТРСТЕНИК

Радоја Крстића 19,37240 Трстеник
Тел. 037/714-121   и 037/711-479
e-mail adresa:  officets@asss.edu.rs< studentska.sluzbats@asss.edu.rs