ИНТЕРНИ КОНКУРС за упис по дуалном моделу

ИНТЕРНИ КОНКУРС за упис по дуалном моделу

ИHTEPHИ KOHKYPC
за упис студената на модул студијског програма по дуалном моделу студија за школску 2021/2022. годину

Детаљније о конкурсу