АКРЕДИТАЦИОНА ДОКУМЕНТА
Одсек Аранђеловац
Уверење о акредитацији СП Туристичко пословање 2021. – мастер студије
Уверење о акредитацији СП Менаџмент у туризму 2021. – основне студије
Уверење о акредитацији СП Инжењерство заштите животне средине 2017. мастер студије
Уверење о акредитацији СП Информационе технологије 2017. основне студије
Уверење о акредитацији СП Примењена економија и предузетнштво 2017. основне студије
Уверење о акредитацији СП Технологија хране и гастрономија 2017. – основне студије
Уверење о акредитацији СП Заштита живоне средине 2012. – основне студије

Одсек Крагујевац
Уверење о акредитацији СП Привредно инжењерство-машинство
Уверење о акредитацији СП Друмски саобраћај – основне студије
Уверење о акредитацији СП Друмски саобраћај – мастер студије
Уверење о акредитацији СП Информатика
Одсек Трстеник
Уверење о акредитацији СП Масинско инжењерство са два модула – Хидраулика и пнеуматика и Производне технологије – основне студије
Уверење о акредитацији СП Масинско инжењерство – модул Производне технологије (ВЈ Прибој) – основне студије
Уверење о акредитацији СП Друмски саобраћај – основне студије
Уверење о акредитацији СП Инжењерство у друмском саобраћају (ВЈ Тутин) – основне студије
Уверење о акредитацији СП Инжењерство у друмском саобраћају (ВЈ Бор) – основне студије
Уверење о акредитацији СП Информационе технологије – основне студије
Уверење о акредитацији СП Информационе технологије – мастер студије
Одсек Крушевац
Уверење о акредитацији СП Информатика и рачунарство 2017. – основне студије
Уверење о акредитацији СП Технологија, модули: Прехрамбена технологија и Фармацеутска технологија 2017. – основне студије
Уверење о акредитацији СП Заштита животне средине и заштита на раду, модули: Заштита животне средине и Заштита на раду 2017. – основне студије

ДОЗВОЛЕ ЗА РАД
Дозвола за рад 2021