АКРЕДИТАЦИОНА ДОКУМЕНТА

Уверење о акредитацији – ОСС – Друмски саобраћај
Уверење о акредитацији – ОСС – Друмски саобраћај и транспорт
Уверење о акредитацији – ОСС – Информационе технологије
Уверење о акредитацији – ОСС – Машинско инжењерство
Уверење о акредитацији – СП – Производно-привредно машинство
Уверење о акредитацији – МСС – Друмски саобраћај

Уверење о акредитацији Академије струковних студија Шумадија Крагујевац
Дозвола за рад 2022
Дозвола за рад 2021
Решење о допуни и измени Дозволе за рад
Уверење о акредитацији СП инжењерство у друмском саобраћају

Одсек Аранђеловац
Уверење о акредитацији СП Туристичко пословање 2021. – мастер студије
Уверење о акредитацији СП Менаџмент у туризму 2021. – основне студије
Уверење о акредитацији СП Инжењерство заштите животне средине 2017. мастер студије
Уверење о акредитацији СП Информационе технологије 2017. основне студије
Уверење о акредитацији СП Примењена економија и предузетнштво 2017. основне студије
Уверење о акредитацији СП Технологија хране и гастрономија 2017. – основне студије
Уверење о акредитацији СП Заштита живоне средине 2012. – основне студије

Одсек Крагујевац
Уверење о акредитацији СП Привредно инжењерство-машинство
Уверење о акредитацији СП Друмски саобраћај – основне студије
Уверење о акредитацији СП Друмски саобраћај – мастер студије
Уверење о акредитацији СП Информатика
Одсек Трстеник
Уверење о акредитацији СП Масинско инжењерство са два модула – Хидраулика и пнеуматика и Производне технологије – основне студије
Уверење о акредитацији СП Масинско инжењерство – модул Производне технологије (ВЈ Прибој) – основне студије
Уверење о акредитацији СП Друмски саобраћај – основне студије
Уверење о акредитацији СП Инжењерство у друмском саобраћају (ВЈ Тутин) – основне студије
Уверење о акредитацији СП Инжењерство у друмском саобраћају (ВЈ Бор) – основне студије
Уверење о акредитацији СП Информационе технологије – основне студије
Уверење о акредитацији СП Информационе технологије – мастер студије