Академија стурковних студија Шумадија партнер „Visual Paradigm“

Академија стурковних студија Шумадија партнер „Visual Paradigm“

Šumadija Academy of professional studies is an Academic Partner of Visual Paradigm, and is granted the use of Visual Paradigm’s online UML tool and BPMN editor for educational use.