Стручна пракса у фирми „Serengeti Softver Tech“ у Хрватској, Бјеловар

Стручна пракса у фирми „Serengeti Softver Tech“ у Хрватској, Бјеловар

Академија струковних студија  Шумадија објавила је конкурс за пријаву кандидата за мобилност студената у сврху обављања стручне праксе у фирми „Serengeti Softver Tech“ у Хрватској, Бјеловар.

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

Обавештење о прикупљању и обради података о личности

Контакт особе Академије струковних студија Шумадија

ПОТВРДА СТАТУСА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ