др Бојан Милосављевић професор струковних студија

др Бојан Милосављевић
професор струковних студија

Прва научно-истраживачка и радна искуства стицао је од 1998. – 1999. године, као стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије, на Електронском факултету у Нишу, на Катедри за аутоматику. Бавио се програмирањем у прoграмском језику C електронских картица за аквизицију података ED 2000 и израдом рачунарских симулација алгоритама управљања у програмском модулу SIMULINK програма MATLAB.

Каријеру на високошколским установама за ужу научну или стручну област Информационе технологије започиње 2005. године као предавач на Високој пословној школи струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић“ у Крушевцу. Од 2010. изабран је у звање доцента на Факултету за пословно индустријски менаџмент у Крушевцу, Универзитета „Унион“ из Београда. 2012. године прелази на Високу техничко-технолошку школу струковних студија у Крушевцу (сада Одсек Крушевац Академије струковних студија Шумадија) као професор струковних студија за ужу стручну област Математика-информатика. У школској 2013/14 години био је ангажован и као професор на предметима Веб сервиси и Управљачки информациони системи на „Banja Luka College“ (BLC) у Бањалуци, Република Српска, Босна и Херцеговина.

Паралелно са радом у настави, бави се интегрисањем и администрирањем система за учење на даљину и електронску наставу, заснованим на веб платформи Мудл (Moodle). Програмира наменске извештаје за Microsoft Excel, OpenOffice Writer и OpenOffice Calc из система за е-учење Мудл (PHP-MySQL), интегрише у систем Мудл рад на системима за састанке на мрежи WizIQ, BigBlueButton и Jitsi, програмира софтверске модуле у Мудлу за аутоматску обраду истека чланства и др.

Од 2014. године сарађује са консултантском фирмом Крунет из Крушевца као консултант, пројектант и програмер софтверских апликација информационих система за унапређење пословања на пројектима Националне агенције за развој Републике Србије, Европске банке за обнову и развој и других владиних и невладиних институција. Истакнутији пројекти обухватају апликације за евиденцију обраде сировине и стања у коморама хладњача, са праћењем следљивости сировине и потребним извештајима за књиговодство, као и пројекат Развоја специјализованог софтвера АутоСервис + Промо за повезивање са књиговодственом апликацијом, односима са купцима и промоцијом продајног салона и ауто сервиса, уз примену Windows сервиса PromoMessenger за периодично слање електронских и СМС порука (једнократно, у дневним, месечним и годишњим интервалима).

Аутор је или коаутор 35 научних и стручних радова, као и уџбеника Базе података у менаџменту.

Руководилац Одсека Крушевац Академије струковних студија Шумадија постаје 2020. године.