Канцеларије за иновације и предузетништво

 

Одлуком Наставно-стручног већа Академије од 12. априла 2024 године основана је Канцеларија за иновације и предузетништво са основним циљевима:

  1. Подстицање иновативности међу члановима академске заједнице.
  2. Подршка при комерцијализацији истраживачких резултата.
  3. Унапређење сарадње са привредом и другим релевантним институцијама ради трансфера технологије.
  4. Подстицање предузетништва међу студентима и истраживачима.
  5. Пружање савета и подршке у развоју бизнис планова и стартап пројеката.

Именован је менаџер Канцеларије др. Хрвоје Пушкарић коме се можете обратити за помоћ а везану за 5. основних циљева Канцеларије.

Контакт: др Хрвоје Пушкарић

                                       

документ о оснивању канцеларије                           office establishment document